woensdag 9 juni 2021

woensdag 9/6

 woensdag 9/6

Wiskunde: blok 7 les 20

Maak oefening 1-4. Werk netjes en in potlood. 

Vrijdag: toets cijferen! 

Bekijk ook enkele cijferoefeningen met :. Lukt de staartdeling ook? 

dinsdag 8 juni 2021

dinsdag 8/6

 Dinsdag 8/6

Taal: meer- weer oefeningen

Maak oefeningen op: lidwoorden, bijvoegelijke naamwoorden, zelfstandige naamwoorden, onderwerp, persoonsvorm, de W en H vragen, tegengestelden. 

Ook op scoodle play kan je oefenen. 

Let op: woensdag: toets Taalbeschouwing


maandag 7 juni 2021

maandag 7/6

 Maandag 7/6

Wiskunde: blok 7 les 14 

Maak oefening 1-5 en lees de kader enkele keren. 

Spelling: thema 10 les 5

Maak oefening 1-4


Dinsdag: toets metend rekenen (bundel) 

vrijdag 4 juni 2021

Vrijdag 4/6

 Vrijdag 4/6

Wiskunde: blok 7 les 18: cijferen

Maak oefening 2,3. Werk ordelijk en met potlood

Tip: Voeg '0' toe indien nodig. 


Wiskunde: bundel metend rekenen

Dinsdag 8/6: Toets metend rekenen

donderdag 3 juni 2021

Donderdag 3/6

 Donderdag 3/6


Wiskunde: blok 7 les 17: winst/verlies/afstand

Maak oefening 1-4. 

Het schema onderaan pagina 67 zet je op weg. Als je niet zeker bent, werk je in potlood. Lees meermaals de opgave en denk goed na! 


Taal: thema 10 les 10: Wie heb ik aan de lijn? 

Indien je je leesboek bij hebt, lees je in je taalboek pagina 78 het telefoongesprek. Probeer dit met intonatie te doen. Probeer nadien met je ouders een telefoongesprek na te doen. 

SOS: Probeer een gesprek na te spelen in geval van nood. Welke nummer bel je? Wat zeg je allemaal tegen de hulpverleners? Wat is er gebeurd? 


Vrijdag 4/6 is de eindtoets meetkunde gepland. Heb je de bundel gemaakt? Is alles duidelijk? 

Dinsdag 8/6 is de eindtoets metend rekenen gepland. Als voorbereiding op de toets maak je de oefenbundel. Hieronder vind je deze bundel. Succes! 


woensdag 2 juni 2021

woensdag 2/6

 woensdag 2/6


wiskunde: blok 7 les 9 wb.p.36-37

Maak oef. 1 t.e.m. 6. Schrijf op een kladblaadje het schema (l -dl- cl / m -dm -cm). 

Dat kan helpen bij het omzetten!


taal: thema 10 les 8 wb. p.56-57

Maak oef. 1 - 3.


dinsdag 1 juni 2021

dinsdag 1/6

dinsdag 1/6 


wiskunde: blok 7 les 11 wb.p.42-43

Maak oef. 1 t.e.m. 5. Teken het mannetje, zodat je de stappen goed kan volgen!

Plaats de komma wanneer je ze tegenkomt in de oefening. 

Je moet de oefeningen uitrekenen tot op honderdsten dat wil zeggen dat je soms nullen moet aanvullen.

voorbeeld oef. 536 : 7 --> 536,00 : 7

Opgepast met de rest --> honderdsten!!!


spelling: thema 10 les 4 wb.p.48-50

Maak oef. 2 t.e.m .4. Oefening 1 is een magje.


maandag 31 mei 2021

maandag 31/5

 maandag 31/5


wiskunde:

blok 7 les 7 wb.p.22-24

Dit zijn rekenverhalen. Volg de gekende stappen goed!

1. Lees het rekenverhaal.

2. Onderlijn wat er gevraagd wordt.

3. Markeer welke gegevens je nodig hebt.

4. Los op!

We bekijken en verbeteren deze oefeningen later samen in de klas.


spelling:

thema 10 les 3 wb.p.40-42 

Maak oef. 1 t.e.m. 4.


vrijdag 28 mei 2021

vrijdag 28/5

vrijdag 28/5


 wiskunde:

blok 7 les 8 wb.p.25-26 

Pas op: TOETERNUL en komma!!! 

Maak oef. 1 t.e.m. 4.

Je kan de cijferoefeningen van oef. 2 en 4 op de ruitjes bij driehoekje 5 maken.


taal:

thema 10 weer -en meeroefeningen wb. p.48-51

Kies groene of blauwe oefeningen.

donderdag 27 mei 2021

donderdag 27/5

donderdag 27/5


wiskunde:

 blok 7 les 19 wb. p.75-76 

Maak de vierkantjes. De driehokjes zijn magjes.


taal:

thema 10 les 7 wb. p.54-55

Bekijk het filmpje met behulp van de QR-code in je werkboek. 
Maak nadien oefening 1, 2 en 3.  Lees goed de opgave! 

Magje: Bedenk een goede zin en maak hiervan een rebus. Kan iemand de rebus oplossen?